Onjuiste meting paracetamol

Welke bloedglucosemeter gebruikt u om uw glucosesensor te kalibreren? Zijn de teststrips die u gebruikt gevoelig voor paracetamol? Sommige meters geven namelijk een hogere – en niet reële – waarde aan na het gebruik van interfererende stoffen als paracetamol.

Het gaat meestal niet om hele grote verschillen, maar het is zeker belangrijk dat u weet of uw teststrips beïnvloed worden door paracetamol. Volgens klinisch chemicus dr. Pauline Verschuure van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn er meer stoffen die interfereren, maar paracetamol is een van de meest gebruikte middelen en is bij elke drogist en supermarkt te verkrijgen. ‘Wij zien in ons laboratorium dat de gemeten waarde hoger ligt na inname van paracetamol, dat is soms al na inname van 1 tablet van 500 mg. De glucose-uitslag kan hierdoor tot wel 2 mmol/l hoger worden. De gemeten waarde moet betrouwbaar zijn om te voorkomen dat mensen onnodig teveel insuline toedienen. Daar zetten wij ons voor in als klinisch chemici.’

doorzichtige pil tussen vingers
Juiste meting

Pauline Verschuure benadrukt dat het niet alleen om de juiste meter gaat, maar ook om de juiste handelingen. ‘Wassen mensen hun handen voor de meting, drogen zij die goed af, hoe stuwen ze het bloed…? En, hoe zijn de stripjes bewaard? We zien nogal eens een afwijking doordat het potje, waar de strips in bewaard worden, niet altijd direct na gebruik wordt afgesloten. Allemaal essentiële dingen om een goed meetresultaat te verkrijgen.’

vrouw neemt vingerprik af
Verkeerde kalibratie

Als de meting met de vingerprik een andere waarde aangeeft dan de werkelijke bloedglucosewaarde, en de waarde die de glucosesensor aangeeft, bestaat het risico dat u verkeerd kalibreert. U kunt dan teveel insuline gaan toedienen op basis van een onjuiste waarde, met het risico op hypo’s.

Teststrips

Het gaat dus niet om de glucosemeter zelf, maar om de stripjes die gevoelig zijn voor de zgn. ‘interfererende’ stoffen als paracetamol. Wat kunt u zelf doen?
  • Lees de bijsluiter van de teststrips nauwkeurig door; hierin staat of er mogelijk interfererende stoffen zijn, zoals paracetamol (in de bijsluiter soms acetominofen genoemd)
  • Neem bij twijfel contact op met uw diabetesverpleegkundige.
  • Slik geen paracetamol kort voordat u de glucosesensor wilt kalibreren.

Hoe meet u? Tips voor een juiste meting. 

  • Was uw handen vóór elke bloedtest met water en zeep. Gebruik warm water als u koude handen hebt. Het is moeilijker om bloed af te nemen uit een koude vinger. Bovendien is de vingerprik dan pijnlijker.
  • Kies voor elke test een andere vinger. U zal merken dat sommige plekjes minder gevoelig zijn.
  • Prik aan de zijkant van uw vinger: die is minder gevoelig.

Het klinisch laboratorium van het St. Anna Ziekenhuis is samen met de Isala klinieken in Zwolle het expertisecentrum voor bloedglucosemetingen. Zij testen de in Nederland meest gangbare bloedglucosemeters en werken aan een landelijk protocol voor leveranciers. Het St. Anna Ziekenhuis heeft een eigen keurmerk ontwikkeld voor bloedglucosemeters: www.laboratorium-stanna.nl/zelfmeten-bloedsuiker. Op deze website staan de meters genoemd waarbij uit onderzoek is gebleken dat er geen invloed is van paracetamol op de glucose-uitslag.
X

Glucosesensornet.nl gebruikt cookies

Om de website goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies. Lees meer over het cookie beleid.


Doorgaan