• Relatie tussen type 1 diabetes en coeliakie aangetoond

  Wetenschappers Menno van Lummel en Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), hebben aangetoond dat het enzym tTG verantwoordelijk is voor het veranderen van pro-insuline.  Pro-insuline wordt  in de Eilandjes van Langerhans wordt gemaakt om de bloedsuiker te reguleren. De verandering, door het enzym tTG, kan een afweerreactie tegen deze eilandjes ontstaan die leidt tot diabetes type 1. Dit gebeurt vooral als er sprake is van ‘eilandjesstress’ (bijvoorbeeld door teveel vraag naar insuline, of bij virusinfectie of ontsteking), want dan wordt dit enzym actief.

  Het enzym tTG is bekend bij coeliakie. Het vormt gluten in bijvoorbeeld brood om tot een allergeen (een stof die een afweerreactie oproept) bij mensen met coeliakie.  Nu is er door wetenschappelijk onderzoek verband aangetoond tussen diabetes type 1 en coeliakie (glutenallergie).

  Belangrijke doorbraak

  Dit onderzoek laat een nieuw mechanisme zien dat betrokken is bij het ontstaan van diabetes type 1. Begrip van onderliggende principes is essentieel om nieuwe therapieën te kunnen ontwerpen. Zonder te weten hoe het zit, kan je niet gericht werken aan het veranderen of voorkomen van ziekmakende immuunreacties. Dit nieuwe inzicht biedt aanknopingspunten om in het ziekteproces in te grijpen en kan dus van groot belang zijn voor T1D-patienten en hun behandelaren.

  Extra geld voor onderzoek

  JDRF heeft, mede naar aanleiding van deze nieuwe inzichten, een onderzoeksprogramma uitgezet om verder onderzoek op dit terrein te stimuleren en ook te financieren.

 • Speltbrood gezonder dan volkorenbrood?
  Is het een hype of is speltbrood echt gezonder dan andere broodsoorten? De meningen hierover verschillen. Omdat er zoveel aandacht is voor spelt, hebben we deze tarwesoort eens nader bekeken.

  Spelt wordt gezien als een primitieve tarwesoort. Het is een graansoort die al heel lang geleden werd verbouwd, sinds 9000 v.Chr. Bij de biologische landbouw is er belangstelling voor de teelt van spelt omdat het weinig bemesting nodig heeft en zou beschermen tegen allerlei ziektes. Dat laatste is niet wetenschappelijk bewezen.

  Duurzaam

  Het verschil tussenspeltbrood en volkorenbrood is niet groot volgens het Voedingscentrum: beide bevatten belangrijke voedingsstoffen en, belangrijk voor mensen met diabetes, evenveel (langzame) koolhydraten. Wel heeft spelt andere teeleigenschappen en een dikker kaf (beschermlaag) waardoor er minder pesticiden en kunstmest nodig zijn dan bij broodtarwe, meldt het programma Kassa. Dit maakt de speltteelt duurzamer en het speltbrood duurder. Anderen voeren als pluspunt aan dat spelt (nog) minder populair is dan andere broodsoorten en daardoor voorlopig nog ontsnapt aan de aandacht van de veredelaars. In tegenstelling tot de moderne tarwesoorten.

  Meer bouwstoffen per korrel

  Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar tarwerassen die voor landbouwers voordelig zijn. Want: hoe meer kilo's gewas per vierkante meter en per maand, hoe meer verdiensten voor de boer. Veredelaars zijn erin geslaagd tarwe te ontwikkelen die sneller groeit en méér en grotere korrels geeft. Die moderne graansoorten bevatten aanzienlijk minder voedingsstoffen dan de oudere en minder rendabele rassen, blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Met name de hoeveelheid eiwitten blijft in deze 'racetarwe' heel ver achter. Bij dat alles is de hoeveelheid calorieën onveranderd gebleven. Dus: we krijgen met modern tarwebrood minder bouwstoffen binnen per calorie dan pakweg vijftig jaar geleden. Dat geldt óók voor de volkoren variant. Zolang de veredelaars nog niet met spelt aan de slag gaan en het gebakken wordt door goede bakkers, bevat het naar alle waarschijnlijkheid meer goede voedingsstoffen en minder toevoegingen.  


 • Hypo-unawareness

  Voelt u uw hypo’s goed aankomen? Veel mensen doen dit namelijk niet zo blijkt uit onderzoek; zij hebben last van hypo-unawareness. Dit is een Engels woord voor het niet voelen aankomen van een hypo. Zij herkennen de signalen van een hypo minder goed of te laat. Er zijn trainingen mogelijk om het hypo-gevoel weer terug te krijgen. Een sensor is ook een heel geschikt middel om zicht te krijgen op de hypo’s en de balans terug te krijgen.

  Misschien herkent u het? U staat met moeite op, en heeft het gevoel dat u helemaal niet uitgeslapen bent. Mogelijk heeft u een nachtelijke hypo gehad. Doordat de glucosesensor elke minuut de bloedglucosewaarde meet, is het in één oogopslag te achterhalen of u daadwerkelijk een hypo heeft gehad. Of u bent aan het werk en voelt u niet helemaal fit: als u uw bloedsuiker meet zit u al ver onder de hypogrens. U heeft de signalen niet herkent. Een glucosesensor is in dit soort situaties heel welkom. Als het hypo-alarm ingeschakeld is, krijgt u ruim op tijd een signaal dat u richting een hypo gaat. Zo voorkomt u hypo’s én gevaarlijke situaties. 

Bela Pagrach

Bela Pagrach is diabetes verpleegkundige sinds 1998 zowel in de eerste als in de tweede lijn. Sinds 2001 in Ziekenhuis Amstelland, sinds 2007 bij SALT in Zaandam. Haar werkzaamheden binnen de diabetes polikliniek bestaan uit de diabeteszorg voor volwassen , kinderen en zwangeren. Daarbij is ze gespecialiseerd in de diabetische voet, zowel screening en wondbehandeling. Ook verzorgt ze diabetes gerelateerde scholingen en workshops.

Jacqueline Putker

Jacqueline Putker is vanaf 1984 werkzaam in de diabeteszorg. Eerst als groepsleidster, daarna als diabetesverpleegkundige in diverse ziekenhuizen, als auteur van columns en artikelen voor het tijdschrift Diabetes&Leven en als docent en (gast)spreker voor diverse opleidingen. In 2009 verscheen haar boek "diabetes, een rugzak voor het leven". Na een opleiding tot coach (2013) is het haar wens zich als diabetescoach te specialiseren.

Marco

Marco is 43 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij werkt als internationaal wedstrijd nagelstylist.
In 2012 is diabetes type 1 vastgesteld. In 2013 kreeg hij een sensor en daarna een insuline pomp.

John Kölker

John Kölker is sinds 1988 werkzaam in het ziekenhuis en sinds 2003 in de zorg rondom het chronisch zieke kind. De kinderdiabeteszorg is naast astma zorg en obesitas het belangrijkste speerpunt. Dagelijks houdt hij zich bezig met alles rondom sensortherapie bij kinderen en verzorgt hij scholing/training omtrent pomp en sensortherapie bij kinderen. Tevens is hij reeds jaren actief als vrijwilliger bij de Bas van de Goor foundation waar hij sportactiviteiten en sportkampen begeleid bij kinderen met diabetes.

X

Glucosesensornet.nl gebruikt cookies

Om de website goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies. Lees meer over het cookie beleid.


Doorgaan